Każdy z nas ma w sobie swoje małe Betlejem…

Na jasełka do siedleckiej podstawówki nie trzeba już nikogo specjalnie zapraszać. Od lat ciągną tu tłumy miłośników jasełkowych wzruszeń -honorowi goście, przyjaciele szkoły, rodzice i okoliczni mieszkańcy. Coraz liczniejszą rzeszę  oglądających stanowią absolwenci szkoły, którzy jeszcze nie tak dawno brali udział w tym widowisku, a dziś podziwiają swoich młodszych następców, nierzadko własne dzieci.

Tegoroczną uroczystość, która odbyła się  12 stycznia 2018 r., rozpoczęła dyrektor szkoły, Krystyna Szarowska, która przywitała wszystkich gości, a wśród nich Starostę Powiatu Lubińskiego Adama Myrdę, Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana , przewodniczącego Rady Gminy w Lubinie Norberta Grabowskiego z radnymi, radnego Powiatu Lubińskiego Romana Koronowskiego, skarbnika Gminy Lubin Marzenę Kosydor, kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia panią Barbarę Tórz, przedstawicieli PZD w Lubinie, wieloletniego koordynatora klubu 4 H z ramienia DODR we Wrocławiu panią Ewę Wróbel, dyrektorów i  przedstawicieli placówek oświatowych i biblioteki gminnej oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lubin, członków Klubu Przyjaciół Szkoły, sołtysów i rady sołeckie, absolwentów i rodziców oraz mieszkańców okolicznych wsi.

Kolejny raz byliśmy świadkami wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat - Narodzenia Jezusa. Wędrowaliśmy z Maryją i Józefem w poszukiwaniu godnych do narodzin warunków, obserwowaliśmy metamorfozę  Hetmana, śledziliśmy knowania i spisek Heroda, który był gotów dla przejęcia nieograniczonej władzy wejść  w komitywę z diabłami.  I tym razem nie zawiedli pastuszkowie gotowi zawsze służyć  Panu, Anioły czuwały nad słusznością decyzji bohaterów, a Trzej Królowie na czas przybyli przed oblicze Nowonarodzonego i złożyli mu pokłon.

     Betlejem i to co się w nim wydarzyło znamy wszyscy, ale co roku  oglądamy  jego inną wersję . Tym razem przeszłość została przeniesiona w wymiar czasów współczesnych, co kolejny raz utwierdziło nas w przekonaniu, że Betlejem jest wszędzie tam, gdzie je chcemy widzieć. Tak też widziały je twórczynie tegorocznych jasełek- pedagog  Klaudia Burchard i nauczycielki Karolina Nowak i Beata Oczyńska-Stettler.  Na scenie  wystąpiły gościnnie –p. Agata Sukiennik i Hanna Telatyńska, które wraz z naszymi solistami oraz nauczycielkami Anną Rogalską i Martyną Wojtkowską wykonały wspaniałe kolędy i pastorałki.  Współczesna interpretacja okoliczności Narodzin Jezusa pozwoliła zastosować w widowisku elementy nowoczesnej muzyki i tańca  oraz niezwykłe efekty wizualne. Widzowie kolejny raz byli świadkami wspaniałego spektaklu , czemu dali wyraz długimi i gromkimi owacjami i podziękowaniami, a także upominkami i słodkościami.

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan sprawił nam ponadto noworoczną niespodziankę i obdarował  szkołę kamerą, dzięki której sami będziemy rejestrować życie szkoły.

Wszystkim gorąco dziękujemy za obecność, ciepłe słowa i życzenia oraz prezenty. Zapraszamy za rok.

**Jesteś tutaj: **Home Aktualności Rok szkolny 2017-2018 Każdy z nas ma w sobie swoje małe Betlejem…