Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Krystyna Szarowska

Nauczyciele

nauczyciel przyrody, katecheta

mgr Ewa Sukiennik

Nauczyciel matematyki i techniki

mgr Kinga Asmus Kożuszek

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Pisulska

Nauczyciel muzyki

mgr Beata Oczyńska - Stettler

Nauczyciel plastyki i zajęć komputerowych

mgr Anna Cieleń

Nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Kraszewska

Nauczyciel historii i geografii

mgr Mariusz Duży

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Stankiewicz

Nauczyciel biologii i chemii 

mgr Renata Oleszczyk

Nauczyciel fizyki

mgr Grzegorz Pruban

Nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Mucha

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Barbara Szkudlarek

mgr Anna Cieleń

mgr Anna Rogalska

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Martyna Wojtkowska

mgr Katarzyna Pacholska

Nauczyciele wspomagający:

mgr Karolina Nowak

mgr Joanna Moskal

Pedagog szkolny i logopeda

mgr Klaudia Burchard

**Jesteś tutaj: **Home Kadra pedagogiczna