Terminy

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/19

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 1411/ 2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.01.2018r. w sprawie terminów rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2018/2019)

Postępowanie rekrutacyjne

Terminy

Czynności

do 05 lutego 201r.

Składanie deklaracji o kontynuacji

do 13 lutego do 19 lutego 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 23 lutego 2018r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 27 lutego 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 01 marca2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające ( w przypadku wolnych miejsc)

od 07 maja do 08 czerwca 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 13 czerwca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 15 czerwca 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 20 czerwca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

¹) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy