Obiady za miesiąc listopad

Należność za obiady za m-c listopad 2017 należy uregulować do 30.10.2017 w kwocie 66,50 zł.

Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo

         W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła wzięła udział w  XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu:
„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.

Celem konkursu była  poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań  w zakresie:

1) współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży,

2) edukacji społeczno – prawnej uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców,

3) profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych, w tym cyberprzemocy,

4) profilaktyki uzależnień,    

5) profilaktyki zachowań antydyskryminacyjnych.

Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu w  XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu: „Szkoły Dbającej o bezpieczeństwo”, który wręczył nam Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty.

Jest to dla naszej szkoły duże wyróżnienie, gdyż w konkursie wzięło udział 159 dolnośląskich szkół, sprawozdania nadesłało 66, a 13 zostało laureatami. Certyfikat „Szkoły dbającej o Bezpieczeństwo” otrzymaliśmy po raz czwarty.

Uroczystość “Pasowania na ucznia klasy I”

          W dniu 12 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach odbyło się uroczyste ”Pasowanie na ucznia”. Część artystyczna przygotowana  przez uczniów klasy 1 rozpoczęła się przemiłym powitaniem przez uczniów z klasy VII.

    Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Swój program artystyczny rozpoczęli wspaniałym wykonaniem poloneza. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli z pomponami oraz z chustami.

    Po programie artystycznym Pani Dyrektor Krystyna Szarowska uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe medale pasowania na ucznia.    

      Na zakończenie uroczystości uczniowie z klasy II i VI wręczyli upominki, pierwszoklasiści otrzymali również prezenty od Gminy Miejskiej Lubin i od Rady Rodziców.

      Po uroczystości odbył się słodki poczęstunek dla pierwszoklasistów, ich rodziców oraz zaproszonych gości.

  

 

Warzywa i owoce w klasie 1

Pierwszoklasiści wiedzą, jak ważną rolę w zbilansowanej diecie stanowią owoce i warzywa. Zapoznali się z piramidą zdrowego żywienia. Aby urozmaicić dietę z przyjemnością sięgają po zdrowe przekąski z warzyw i owoców nie tylko w domu ale również w szkole. Degustacja przyniesionych warzyw i owoców w czasie  zajęć w szkole okazała się “najsmaczniejszą lekcją”. 

  

 

Pomaganie jest miarą naszego człowieczeństwa

„ Nie proś świata , aby się zmienił, to ty zmień się pierwszy”-chciałoby się powiedzieć , patrząc na mieszkańców schronisk dla zwierząt. No cóż, jedni je krzywdzą, inni te krzywdy próbują naprawiać.

Czas jesieni i zimy to dla czworonogów okres najtrudniejszy do przetrwania. Muszą mieć ciepłą strawę i przytulny kąt. Wiemy o tym doskonale, dlatego kolejny raz aktywnie włączyliśmy się do pomocy dla schroniska w Małowicach. Rozpropagowaliśmy akcję wśród uczniów naszej szkoły, a grupa wolontariuszy rozpoczęła zbiórkę wśród mieszkańców Księginic, Czerńca i Siedlec. Potrzebna żywność i karma oraz wszystko co mogłoby się przydać w schronisku (koce, miski, duże ręczniki ). Mieszkańcy ze zrozumieniem traktują wolontariuszy i są hojni. Cieszy nas, że możemy choć w części naprawić krzywdy, jakie wyrządzają czworonogom inni.   

 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość szkolną
“Pasowanie na ucznia”,

która odbędzie się 12.10.2017r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Siedlcach 

o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej.

Uczniowie i Uczennice Klasy 1
oraz wychowawca Anna Cieleń

Testy sprawnościowe

 W ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach przeprowadzone zostały testy sprawnościowe w klasie 1. Nasi pierwszoklasiści starali się wypaść doskonale w poszczególnych testach.

 Oto najlepsze wyniki:

Bieg 600 m

Chłopcy:
Damian Maciąg, Patryk Żołna, Szymon Kołodziejczyk

Dziewczynki:
Maja Polowczyk, Kaja Drążek

 

Bieg 10 x 5m

Chłopcy:
Dawid Skibiński, Kamil Herba, Adrian Śmietana

Dziewczynki:
Kaja Drążek, Maja Polowczyk

 

Zwis na drążku

Chłopcy:
Patryk Żołna, Damian Maciąg, Igor Dychała

Dziewczynki:
Julia Korzeniowska

**Jesteś tutaj: **Home